Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji dostępnych w polityce prywatności

Aktualności - Raport rejestracji polskich domen za 3 kwartał 2013

Raport rejestracji polskich domen za 3 kwartał 2013

NASK opublikował raport rynku domen polskiego rejestru za 3 kwartał 2013 roku. Poniżej kluczowe dane:

Liczba nazw domeny .pl w DNS

Na koniec trzeciego kwartału 2013 roku stan rejestru domeny .pl osiągnął poziom 2 456 292 nazw aktywnych w DNS. Liczba nazw w domenie .pl w ciągu ostatnich trzech miesięcy powiększyła się o 11,2 tys., przy czym nowych nazw zarejestrowano 237 688.

Spośród wszystkich utrzymywanych w tym okresie nazw aktywnych w DNS, ponad 71% zarejestrowanych było bezpośrednio w domenie .pl, 21,48% w domenach funkcjonalnych (m.in.: .com.pl, .org.pl), a 7,5% w domenach regionalnych (m.in.: .waw.pl, .tychy.pl).

Liczba Abonentów nazw domeny .pl, na koniec września 2013 roku, przekroczyła 908 tys. W ciągu trzeciego kwartału udział przedsiębiorców i organizacji w liczbie Abonentów wzrósł do 64,14%, a do 35,84% zmalał udział osób prywatnych. Na jednego Abonenta przypadało średnio 2,70 nazwy w domenie .pl.

Liczba nazw domeny .pl ze znakami diakrytycznymi (tzw. IDN)

Na koniec września 2013 roku w rejestrze domeny .pl znajdowało się 57 220 nazw z narodowymi znakami diakrytycznymi (tzw. IDN). W porównaniu do stanu z poprzedniego kwartału 2013 roku, liczba ta zmniejszyła się o 8,45%.

Nazwy z narodowymi znakami diakrytycznymi na koniec trzeciego kwartału 2013 roku stanowiły 2,33% wszystkich aktywnych w DNS nazw domeny .pl.

Liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl

Od początku lipca do końca września 2013 roku zarejestrowano 237 688 nowych nazw w domenie .pl. Liczba rejestracji w poszczególnych miesiącach wyniosła: w lipcu – 83 287 , w sierpniu – 73 652, we wrześniu – 80 749. Z podanej liczby nowych rejestracji, 5 461 nazw zawierało narodowe znaki diakrytyczne.

W trzecim kwartale 2013 roku 93,48% rejestracji nazw domeny .pl wykonano na rzecz Abonentów z siedzibą w Polsce. Wśród Abonentów z siedzibą poza Polską, największą aktywnością wykazali się Abonenci z siedzibą na Cyprze (1,82% rejestracji nazw domeny .pl) oraz w Stanach Zjednoczonych (1,73%). Kolejnymi, których udział w rejestracjach nazw domeny .pl został zauważony, byli Abonenci z Niemiec i Wielkiej Brytanii, na rzecz których wykonano odpowiednio 0,98% oraz 0,49% nowych rejestracji. Na rzecz Abonentów z pozostałych krajów świata wykonano łącznie 1,5% rejestracji nazw domeny .pl.

Średnia dzienna liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl

Średnia dzienna liczba rejestrowanych nazw w domenie .pl w trzecim kwartale 2013 roku wyniosła 2 584. Najwięcej rejestrowano we wrześniu, kiedy to dziennie przybywały średnio 2 692 nowe nazwy. W lipcu dziennie rejestrowano średnio 2 687, a w sierpniu 2 376 nazw domeny .pl.

Liczba nowych rejestracji z podziałem na typ strefy

W trzecim kwartale 2013 roku liczba rejestracji nazw drugiego poziomu domeny .pl wyniosła 165 805, co stanowiło 69,76% ogólnej liczby rejestracji, o prawie 2p.p. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem. W domenach funkcjonalnych zarejestrowano 55 207 nazw, 23,23% wszystkich rejestracji. Najmniej popularne były rejestracje w domenach regionalnych, które osiągnęły najsłabszy wynik w ciągu ostatnich czterech lat, a mianowicie 7,01%.

Poziom odnowień nazw domeny .pl

Od początku lipca do końca września 2013 roku w rejestrze domeny .pl zostało odnowionych na kolejny okres rozliczeniowy ponad 330 tys. nazw.

Wskaźnik odnowień utrzymał tendencję stabilnego wzrostu obserwowaną od początku 2013 roku. Na koniec września br. osiągnął poziom 59,68%, co dało wynik o 0,17p.p. lepszy niż w poprzednim kwartale.

Ze wszystkich odnowionych nazw, 75,1% było zarejestrowanych przed rokiem 2012, 24,75% nazw w roku 2012, zaś pozostałe 0,15% w 2013 roku.

Transfery nazw domeny .pl między Partnerami

W ciągu trzeciego kwartału 2013 roku Abonenci nazw domeny .pl 48 623 razy zmienili rejestratora obsługującego utrzymywane dla nich nazwy. 695 transferów obsługi odbyło się wraz z jednoczesnym przedłużeniem utrzymywania nazwy domeny .pl na kolejny okres rozliczeniowy, w tym 482 po zakończonym poprzednim okresie rozliczeniowym.

Od początku 2013 roku doszło do prawie 147 tys. zmian Partnera NASK uprawnionego do obsługi nazwy domeny .pl.

DNSSEC w domenie .pl

Na koniec trzeciego kwartału 2013 roku w rejestrze domeny .pl, przy 9 436 aktywnych w DNS nazwach widniały wpisy potwierdzające prawidłowe zabezpieczenie protokołem DNSSEC. 81,84% zabezpieczonych nazw było zarejestrowanych bezpośrednio w domenie .pl, 14,23% w domenach funkcjonalnych, a pozostałe 3,93% w domenach regionalnych.

Z końcem września 2013 roku ośmiu Partnerów NASK deklarowało pośrednictwo w przekazywaniu do rejestru domeny .pl danych dotyczących zabezpieczeń, przy czym jeden obsługiwał aż 94,26% nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC.

DNT

Od początku lipca do końca września 2013 skorzystano 46 600 razy z usługi DNT, czyli 14-dniowych testów nazw domeny .pl. Z przetestowanych nazw 2,34% zostało zarejestrowanych na rzecz testującego.

Od momentu udostępnienia usługi we wrześniu 2007 roku, przetestowano ponad 888 tys. nazw w domenie .pl, z czego 6,23% zakończyło się rejestracją nazwy.

Opcje

W trzecim kwartale 2013 roku zawarto 4 621 nowych umów opcji na rejestrację nazw w domenie .pl, a tylko 70 z istniejących wcześniej umów zostało przedłużonych na kolejne trzy lata.

W tym samym okresie 2 147 umów opcji zakończyło się udostępnieniem nazwy domeny .pl do rejestracji, a w przypadku 133 udostępnionych nazw nie zostały dopełnione formalności bądź zrezygnowano z rejestracji i nazwy zostały uwolnione do powszechnej rejestracji.

Od uruchomienia usługi w czerwcu 2004 roku, rejestr domeny .pl zawarł ponad 144 tys. umów opcji na rejestrację nazwy domeny .pl i w przypadku 44,72% z nich uzyskującemu opcję udostępniono nazwę do rejestracji.

Źródło: NASK

Partner NASK
Partner DNS.PL
Członek NOMINET