Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji dostępnych w polityce prywatności

Potrzebny hosting?

Pojawiła się nowa usługa w ofercie serwisu ŚwiatDomen24.pl

Aktualnie świadczymy już usługi hostingu serwisów www oraz poczty elektronicznej dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Aktualności - Raport rejestracji polskich domen za 3 kwartał 2016

Raport rejestracji polskich domen za 3 kwartał 2016

Rejestr domeny .pl zakończył trzeci kwartał 2016 roku z liczbą 2 707 080 nazw aktywnych w DNS, utrzymywanych na rzecz 1 022 234 abonentów. Podobnie jak w ubiegłym kwartale, na jednego abonenta przypadało średnio 2,65 nazwy domeny. Ostatnie trzy miesiące przyniosły wprawdzie spadek liczby nazw w rejestrze o 0,23%, jednak przyrost roczny utrzymał się na wysokim poziomie 2,45%, co dało czwarty wynik wśród dziesięciu największych rejestrów krajowych Unii Europejskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż udział utrzymywanych w rejestrze nazw bezpośrednio w domenie .pl osiągnął wynik najwyższy w historii – 74,97%, co odbyło się kosztem nazw zarejestrowanych w domenach funkcjonalnych – tutaj poziom wyniósł 19,94%.

W okresie od lipca do września zostało zarejestrowanych niemal 260 tys. nowych nazw, z utrzymującą się tendencją rosnącą w kolejnych miesiącach. Średnia liczba rejestracji wyniosła 2 783 nazw. Rok 2016 powinien być zatem siódmym już z kolei, w którym roczna liczba rejestracji przekroczy milion.

LICZBA NAZW DOMENY .PL W DNS

Na koniec września 2016 roku w rejestrze domeny .pl znajdowało się 2 707 080 nazw aktywnych w DNS, w tym 41 403 nazwy z narodowymi znakami diakrytycznymi (tzw. IDN).

Struktura utrzymywanych w rejestrze nazw przedstawiała się następująco: 74,97% nazw zarejestrowanych było bezpośrednio w domenie .pl, 19,94% w domenach funkcjonalnych (np. .com.pl, .org.pl), pozostałe 5,09% w domenach regionalnych (np. .warszawa.pl, .radom.pl).

Od początku lipca do końca września 2016 roku liczba aktywnych w DNS nazw utrzymywanych bezpośrednio w domenie .pl zwiększyła się o 13 552. Jednakże całkowita liczba nazw w rejestrze zmniejszyła się o 6 265, co było spowodowane spadkiem liczby nazw w domenach funkcjonalnych i regionalnych, odpowiednio o 18 301 i 1 516 nazw.

LICZBA NOWYCH REJESTRACJI NAZW DOMENY .PL

Od początku lipca do końca września 2016 roku zarejestrowano 255 993 nowe nazwy w domenie .pl.

Liczba rejestracji w poszczególnych miesiącach trzeciego kwartału wyniosła odpowiednio: 81 288 w lipcu, 86 899 w sierpniu i 87 806 we wrześniu.

Spośród wszystkich nowozarejestrowanych w omawianym okresie nazw, 3 944 zawierały narodowe znaki diakrytyczne.

ŚREDNIA DZIENNA LICZBA NOWYCH REJESTRACJI NAZW DOMENY .PL

Średnia dzienna liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl w trzecim kwartale 2016 roku wyniosła 2 783 i w porównaniu z poprzednim kwartałem była mniejsza o 94 nazwy.

W kolejnych miesiącach trzeciego kwartału trend był wzrostowy - średnio dziennie rejestrowano: 2 622 nazwy w lipcu, 2 803 w sierpniu, 2 927 nazw domeny .pl we wrześniu.

LICZBA NOWYCH REJESTRACJI Z PODZIAłEM NA TYP STREFY

Od początku lipca do końca września 2016 roku, spośród 255 993 nowozarejestrowanych nazw, 74,77% rejestracji było bezpośrednio w domenie .pl (191 407 nazw).

Liczba nazw zarejestrowanych w domenach funkcjonalnych administrowanych przez NASK wyniosła 51 773, co stanowiło 20,22% rejestracji.

Pozostałe 5,01% udziału w nowych rejestracjach stanowiły nazwy w domenach regionalnych, których liczba rejestracji w trzecim kwartale wyniosła 12 813.

POZIOM ODNOWIEŃ NAZW DOMENY .PL

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku poziom odnawianych nazw w rejestrze domeny .pl wyniósł 61,71%.

Od początku lipca do końca września 2016 roku odnowiono ponad 388 tys. nazw domeny .pl. 75,33% odnowionych nazw stanowiły nazwy zarejestrowane bezpośrednio w domenie .pl, 19,89% w domenach funkcjonalnych, natomiast pozostałe 4,78% w domenach regionalnych administrowanych przez rejestr domeny .pl.

Od początku 2016 roku wzrasta zainteresowanie usługą modyfikacji końca okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni. W omawianym okresie dla 1 695 nazw przesunięto koniec okresu rozliczeniowego. To o 179 nazw więcej niż w poprzednim kwartale.

TRANSFERY NAZW DOMENY .PL

Od początku lipca do końca września 2016 roku abonenci wykonali 35 129 zmian rejestratora obsługującego nazwę domeny .pl, co dało średnio 382 transfery obsługi dziennie.

W 1 158 przypadkach transfer obsługi był połączony z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny .pl na kolejny okres rozliczeniowy, z czego 739 transferów wykonanych było już po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego.

DNSSEC W DOMENIE .PL

W rejestrze domeny .pl na koniec września 2016 roku znalazło się 30 378 nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC. W ciągu trzeciego kwartału 2016 roku ich liczba zwiększyła się o 1 584 nazwy. Średnio dziennie przybywało 17 zabezpieczonych protokołem DNSSEC nazw w domenie .pl.

W trzecim kwartale 2016 roku 44 rejestratorów współpracujących z NASK obsługiwało nazwy zabezpieczone za pomocą protokołu DNSSEC.

ABONENCI NAZW DOMENY .PL

Na koniec września 2016 roku w rejestrze domeny .pl liczba unikalnych abonentów wyniosła 1 022 234, z czego 33,19% stanowiły osoby fizyczne, a 66,81% przedsiębiorcy i organizacje.

Z 2 707 080 nazw domeny .pl aktywnych w DNS, 70,32% utrzymywanych było na rzecz przedsiębiorców i organizacji, a 29,68% na rzecz osób fizycznych. Średnio na jednego abonenta przypadały 2,65 nazwy domeny .pl. 94,59% nazw domeny .pl utrzymywanych było na rzecz abonentów z siedzibą w Polsce. Wśród pozostałych 5,41% nazw utrzymywanych na rzecz abonentów z zagranicy, największą grupę stanowiły nazwy zarejestrowane na abonentów z Niemiec – 35 311, Stanów Zjednoczonych – 22 717 i Wielkiej Brytanii – 16 154.

Ze wszystkich nazw domeny .pl zarejestrowanych w trzecim kwartale 2016 roku, 93,39% zarejestrowano na rzecz abonentów z Polski. Na zagranicznych abonentów zarejestrowano pozostałe 6,61% nazw.

Spośród abonentów zagranicznych najwięcej rejestrowali abonenci z adresem na Cyprze – 47,20%, w Niemczech – 12,82%, Wielkiej Brytanii – 7,75%, USA – 5,82% oraz w Gruzji – 3,81%.

OPCJE

Od początku lipca do końca września 2016 roku zawartych zostało 2 230 umów opcji na rejestrację nazwy domeny .pl, a 260 zostało przedłużonych na kolejne trzy lata.

1 286 umów opcji zakończyło się udostępnieniem nazwy domeny .pl do rejestracji, jednakże w przypadku 93 udostępnionych nazw nie zostały dopełnione formalności bądź zrezygnowano z rejestracji i nazwy zostały uwolnione do powszechnej rejestracji.

Od uruchomienia usługi, w czerwcu 2004 roku, spośród wszystkich wykupionych opcji, 45,38% zakończyło się udostępnieniem nazwy domeny .pl do rejestracji na rzecz uzyskującego opcję.

PARTNERZY NASK

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku w Programie Partnerskim rejestru domeny .pl uczestniczyło 212 rejestratorów z całego świata.

Spośród 2 707 080 nazw domeny .pl aktywnych w DNS na koniec września 2016 roku, 77,49% obsługiwanych było przez 130 rejestratorów mających siedzibę w Polsce. 12,98% nazw obsługiwanych było przez 56 Partnerów z siedzibą w pozostałych krajach Europy, natomiast 9,53% aktywnych nazw obsługiwanych było przez 26 rejestratorów spoza Europy.

Źródło: NASK

Partner NASK
Partner DNS.PL
Członek NOMINET