Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji dostępnych w polityce prywatności

Potrzebny hosting?

Pojawiła się nowa usługa w ofercie serwisu ŚwiatDomen24.pl

Aktualnie świadczymy już usługi hostingu serwisów www oraz poczty elektronicznej dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Aktualności - Raport rejestracji polskich domen za 4 kwartał 2016

Raport rejestracji polskich domen za 4 kwartał 2016

W 2016 roku średnio co 30 sekund pojawiała się nowa nazwa w domenie .pl. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku zarejestrowano 1 055 971 nazw. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej rejestrowano w pierwszym kwartale, kiedy to dziennie przybywały średnio 3 193 nazwy. W rejestrze domeny .pl na koniec 2016 roku utrzymywanych było 2 703 165 aktywnych nazw na rzecz 1 025 472 abonentów.

Domena .pl umocniła swoją 6. pozycję w zestawieniu najpopularniejszych domen krajowych pośród kilkudziesięciu innych rozszerzeń najwyższego poziomu na rynku domen ccTLD krajów Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że udział domeny .pl w Polsce, w stosunku do pozostałych domen jest najwyższy i stanowi obecnie ok. 73%. Pozostałe ok. 27% to domeny generyczne (takie jak np. .com, .net, .info) oraz inne domeny krajowe. Dla porównania, udział domen lokalnych w innych krajach, jak na przykład .de w Niemczech, .fr we Francji czy .it we Włoszech, nie przekracza 65%.

W czwartym kwartale 2016 roku zarejestrowano łącznie 247 605 nowych nazw, a średnia dzienna liczba rejestracji wyniosła 2 691 nazw, natomiast wskaźnik odnowień był na poziomie 61,42%.

LICZBA NAZW DOMENY .PL W DNS

Rejestr domeny .pl zakończył rok 2016 z liczbą 2 703 165 nazw aktywnych w DNS. Od początku roku liczba ta zwiększyła się o 21 413 nazwy. W poszczególnych kwartałach 2016 roku zmiany kształtowały się następująco: w pierwszym i drugim przybyło odpowiednio 30 448 i 1 145 nazw, w trzecim i czwartym ubyło odpowiednio 6 265 i 3 915 nazw domeny .pl.

Liczba utrzymywanych w rejestrze nazw z narodowymi znakami diakrytycznymi, tzw. IDN, na koniec 2016 roku wyniosła 40 116...

Na koniec grudnia 2016 roku 75,22% aktywnych w DNS nazw było zarejestrowanych bezpośrednio w domenie .pl, 19,88% w domenach funkcjonalnych, a 4,90% w domenach regionalnych.

...38,39% to nazwy zarejestrowane w latach od 2011 do 2015, 16,34% to nazwy zarejestrowane w latach od 2006 do 2010, a 6,25% aktywnych nazw zostało wprowadzonych do rejestru w latach od 1994 do 2005.

STRUKTURA NAZW DOMENY .PL

W 2016 roku średnia długość nazw w rejestrze domeny .pl wynosiła 11,10 znaków. Maksymalną dopuszczalną długość, 63 znaki, miało 10 nazw. Ponad połowa nazw domeny .pl (51,18%) miała od 1 do 10 znaków, z czego najliczniejszą grupę (8,86%) stanowiły nazwy 9-znakowe.

Najdłuższa nazwa w rejestrze domeny .pl na koniec 2016 roku, biorąc pod uwagę długość nazwy wraz z domeną, w której została zarejestrowana, miała 82 znaki. Jest to nazwa w domenie regionalnej .kazimierz-dolny.pl.

Na koniec 2016 roku 74,25% nazw aktywnych w rejestrze składało się z samych liter, 0,09% z samych cyfr, 5,46% zawierało jednocześnie litery i cyfry, zaś 20,20% nazw zawierało, poza literami i/lub cyframi, również myślniki.

W 18,51% nazw domeny .pl występował jeden myślnik, 1,72% nazw (nie wliczając domen IDN) zbudowanych było z co najmniej dwóch myślników.

LICZBA NOWYCH REJESTRACJI NAZW DOMENY .PL

W 2016 roku do rejestru wprowadzono 1 055 971 nazw domeny .pl, z czego 14 274 nazw zawierało narodowe znaki diakrytyczne. Liczba nowych rejestracji w porównaniu z rokiem 2015 zmniejszyła się o 63 925 nazw.

Liczba nazw rejestrowanych w poszczególnych kwartałach 2016 roku wyniosła: 290 530 w pierwszym, 261 843 w drugim, 255 993 w trzecim i 247 605 w czwartym.

ŚREDNIA DZIENNA LICZBA NOWYCH REJESTRACJI NAZW DOMENY .PL

W 2016 roku średnio dziennie było rejestrowanych 2 885 nazw domeny .pl.

Najwięcej rejestrowano w pierwszym kwartale 2016 roku, kiedy średnio dziennie wprowadzano do rejestru domeny .pl 3 193 nazwy. W kolejnych kwartałach 2016 roku średnia dzienna liczba rejestracji malała i wynosiła odpowiednio: 2 877 w drugim, 2 783w trzecim oraz 2 691 w czwartym kwartale.

W poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2016 roku średnio dziennie rejestrowano: 2 963 nazwy w październiku, 2 849 w listopadzie i 2 268w grudniu.

LICZBA NOWYCH REJESTRACJI Z PODZIAŁEM NA TYP STREFY

W 2016 roku spośród wszystkich wprowadzonych do rejestru domeny .pl nazw, 75,38% stanowiły nazwy drugiego poziomu, czyli rejestrowane bezpośrednio w domenie .pl, 19,46% stanowiły nazwy rejestrowane w domenach funkcjonalnych administrowanych przez NASK (np. .com.pl, .net.pl), zaś pozostałe 5,16% w domenach regionalnych (np. .waw.pl, .wroclaw.pl).

Udział poszczególnych typów domen w czwartym kwartale 2016 kształtował się następująco: 74,95% nazw było zarejestrowanych w domenie .pl, 20,61% w domenach funkcjonalnych, a 4,44% w domenach regionalnych administrowanych przez NASK.

POZIOM ODNOWIEŃ NAZW DOMENY .PL

Poziom odnawianych nazw domeny .pl na koniec 2016 roku wyniósł 61,42%. Od początku stycznia do końca grudnia 2016 roku odnowiono 1 633 774 nazwy, z czego 75,28% stanowiły nazwy drugiego poziomu domeny .pl, 20,05% to nazwy w domenach funkcjonalnych, a 4,67% to nazwy zarejestrowane w domenach regionalnych.

W czwartym kwartale odnowiono ponad 406 tys. nazw domeny .pl, a w przypadku 1507 nazw przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni. Struktura odnawianych w tym okresie nazw kształtowała się następująco: 75,88% odnowień dotyczyło nazw utrzymywanych bezpośrednio w domenie .pl, 19,50% w domenach funkcjonalnych, a pozostałe 4,62% w domenach regionalnych.

TRANSFERY NAZW DOMENY .PL

W 2016 roku abonenci 157 938 razy zmienili rejestratora obsługującego utrzymywaną nazwę domeny .pl. W 4 704 przypadkach transfer obsługi wykonano z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny .pl na kolejny okres rozliczeniowy, z czego 3 197 razy po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Od początku października do końca grudnia 2016 roku odnotowano 33 691 zmian rejestratora obsługującego nazwę domeny .pl. 1 040 zmian wykonano z równoczesnym odnowieniem domeny na kolejny okres rozliczeniowy, a 602 z nich miało miejsce po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

DNSSEC W DOMENIE .PL

W rejestrze domeny .pl na koniec grudnia 2016 roku znajdowały się 31 804 nazwy zabezpieczone za pomocą protokołu DNSSEC. W 2016 roku liczba zabezpieczonych nazw zwiększyła się o prawie 5 tys., co stanowi wzrost o 18,45% w porównaniu z rokiem 2015. Średnio dziennie przybywało 13,52 nazw zabezpieczonych DNSSEC.

W ostatnim kwartale 2016 roku przybyło 1 426 zabezpieczonych nazw, co daje średnio dziennie 15,5 nazwy.

ABONENCI NAZW DOMENY .PL

Na koniec 2016 roku w rejestrze domeny .pl znajdowało się 1 025 472 wpisów dotyczących abonentów nazw domeny .pl. W roku 2016 w rejestrze przybyło 17,8 tys. abonentów. Na jednego abonenta przypadały średnio 2,64 nazwy domeny .pl.

Spośród 2 703 165 nazw domeny .pl aktywnych w DNS, 70,14% utrzymywanych było na rzecz przedsiębiorców i organizacji, a 29,86% na rzecz osób fizycznych. Jeśli chodzi o abonentów noworejestrowanych nazw w 2016 roku, to 68,46% rejestracji wykonano na rzecz przedsiębiorców i organizacji, a 31,54% na rzecz osób fizycznych.

Na koniec 2016 roku NASK utrzymywał na rzecz 64,52% abonentów po jednej nazwie domeny .pl, na rzecz 14,55% abonentów po dwie nazwy, na rzecz 5,50% abonentów po trzy nazwy, na rzecz 4,14% abonentów po cztery nazwy, a na rzecz 3,80% abonentów po pięć nazw. Na rzecz 5,12% abonentów utrzymywanych było od sześciu do dziesięciu nazw, natomiast na rzecz 2,28% abonentów od jedenastu do stu nazw. Prawie 1 tys. klientów rejestru, tj. 0,10%, było abonentem więcej niż stu nazw.

Od początku stycznia do końca grudnia 2016 roku w rejestrze dokonano 128 606 zmian abonentów nazwy domeny .pl.

UTRZYMYWANE NAZWY DOMENY .PL A SIEDZIBA ABONENTA

Na koniec grudnia 2016 roku 94,54%, spośród 2 703 165 aktywnych w DNS nazw domeny .pl, utrzymywanych było na rzecz abonentów z siedzibą w Polsce.

Największy udział w liczbie utrzymywanych nazw, 25,52%, mieli przedsiębiorcy, organizacje oraz osoby fizyczne z województwa mazowieckiego. Następnie 11,04% abonenci z województwa śląskiego, 9,78% z województwa małopolskiego, 9,53% z województwa wielkopolskiego, 8,31% z województwa dolnośląskiego, 6,49% z województwa pomorskiego, 5,36% z województwa łódzkiego. Poniżej 5% udziału w liczbie utrzymywanych nazw mieli abonenci z województw: zachodniopomorskiego (4,13%), kujawsko-pomorskiego (3,57%), podkarpackiego (3,42%), lubelskiego (3,14%), warmińsko-mazurskiego (2,22%), podlaskiego (2,06%), lubuskiego (1,90%), opolskiego (1,86%) i świętokrzyskiego (1,67%).

Na koniec 2016 roku, spośród 5,46% nazw domeny .pl utrzymywanych na rzecz abonentów z 183 krajów, ponad połowę stanowiły nazwy zarejestrowane na rzecz abonentów z Niemiec – 36 tys., Stanów Zjednoczonych – 22,5 tys. i Wielkiej Brytanii – 16 tys.

Pozostałe nazwy utrzymywane były m.in. na rzecz abonentów z siedzibą w Holandii – 7,4 tys., we Francji – 7 tys., w Czechach - 7 tys., na Cyprze – 5,77 tys., w Szwecji – 4,47 tys., w Szwajcarii – 2,9 tys. oraz Danii – 2,6 tys.

NOWE REJESTRACJE A SIEDZIBA ABONENTA

W 2016 roku, spośród 1 055 971 nowych rejestracji, prawie 984 tys. nazw w domenie .pl zostało zarejestrowanych na rzecz abonentów z Polski. Na wszystkie rejestracje wykonane na rzecz osób i podmiotów z adresem zagranicznym, ponad 35 tys. przypadało na abonentów z Cypru, 9,3 tys. na abonentów z Niemiec, 5,5 tys. na abonentów z Wielkiej Brytanii, 4,4 tys. na abonentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i 2 tys. przypadało na abonentów z Czech.

W czwartym kwartale 2016 roku spośród wszystkich nowozarejestrowanych nazw 92,94% było na rzecz abonentów z Polski. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej (26,44%) rejestrowali abonenci z województwa mazowieckiego. Na rzecz abonentów z województwa śląskiego zarejestrowano 11,09% nazw, z małopolskiego 10,10%, z wielkopolskiego 8,75%, z dolnośląskiego 7,91%, z pomorskiego 6,26%, z łódzkiego 5,43%, z zachodniopomorskiego 4,01%, kujawsko-pomorskiego 3,81%, z lubelskiego 3,45%, z podkarpackiego 3,31%, z warmińsko-mazurskiego 2,21%, z podlaskiego 1,91%. Najmniejszą liczbę rejestracji odnotowano w województwach: świętokrzyskim 1,81%, lubuskim 1,77% oraz opolskim 1,74%.

RANKING REJESTRÓW ccTLD z OBSZARU UE

Według raportu opublikowanego w styczniu 2017 roku przez CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries), wielkość europejskiego rynku domen krajowych (ccTLD) szacuje się na około 69,6 mln nazw domen (55 rozszerzeń najwyższego poziomu). W czwartym kwartale 2016 roku zwiększył się on o 167 tys. nazw.

Rejestr domeny .pl na koniec 2016 znajdował się na 6 pozycji spośród największych rejestrów krajowych z obszaru Unii Europejskiej. Pięć pierwszych pozycji zajmowały kolejno rejestry: niemiecki, brytyjski, holenderski, francuski oraz włoski. W prezentowanym rankingu za rejestrem polskim znalazły się rejestry: hiszpański, belgijski, szwedzki oraz duński.

OPCJE

Od początku stycznia do końca grudnia 2016 roku zawarte zostały 9 672 umowy opcji na rejestrację nazwy domeny. Liczba rejestracji opcji wzrosła o 5%w stosunku do roku 2015.

W 2016 roku ze wszystkich istniejących umów opcji, 1 290 zostało przedłużonych na kolejne trzy lata, a 5 400 umów zakończyło się udostępnieniem posiadaczowi opcji nazwy domeny .pl do rejestracji. W przypadku 399 udostępnionych nazw, w wyniku niedopełnienia formalności czy też rezygnacji przez uzyskującego opcję, nie doszło do rejestracji.

W ostatnim kwartale 2016 roku zawarto 2 295 nowych umów opcji, a 405 przedłużono na kolejne trzy lata. W przypadku 1 151 istniejących umów udostępniono nazwę domeny .pl do rejestracji, jednak dla 123 z udostępnionych nazw nie dopełniono formalności bądź zrezygnowano z rejestracji i nazwy zostały uwolnione do powszechnej rejestracji.

PARTNERZY NASK

Na koniec grudnia 2016 roku w Programie Partnerskim NASK uczestniczyło 212 rejestratorów z 26 krajów świata.

130 rejestratorów, obsługujących łącznie 77,22% nazw, miało swoją siedzibę w Polsce, 56 rejestratorów z siedzibą w innych krajach europejskich obsługiwało 13,30% nazw w domenie .pl, a 26 rejestratorów, których siedziba znajduje się poza Europą, obsługiwało 9,48% nazw domeny .pl.

W 2016 roku do Programu Partnerskiego NASK przystąpiło 8 nowych podmiotów, natomiast 10 umów zostało rozwiązanych, z czego część w wyniku przejęcia bądź połączenia przedsiębiorstw. Z jednym z rejestratorów NASK zakończył współpracę z powodu naruszenia zobowiązań wynikających z Porozumienia. Dwa podmioty zakończyły współpracę, będąc jeszcze na etapie technicznego przygotowania swojego systemu.

Źródło: NASK

Partner NASK
Partner DNS.PL
Członek NOMINET